Лебідь Ольга Валеріївна

Кандидат педагогічних наук, доцент
Доцент кафедри педагогіки та психології, за внутрішнім сумісництвом

Профіль науковця

Освіта:

 • 2007 р. – закінчила факультет підготовки вчителів початкових класів Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Вчитель початкових класів та іноземної мови» та отримала диплом з відзнакою.
 • 2008 р. – закінчила магістратуру соціально-гуманітарного факультету Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Управління навчальним закладом» та отримала диплом з відзнакою.
 • У грудні 2012 р. захистила дисертацію «Формування професійної культури майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах магістратури» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – професійна освіта.
 • 2015 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки.

Наукові публікації:

Є автором понад 50 друкованих праць, з яких:

 • монографія «Формування професійної культури майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах магістратури»;
 • два підручники з грифом МОН України (Управління навчальним закладом : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / С. Г. Немченко, О. Б. Голік, О. А. Кривильова, О. В. Лебідь. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 516 с.; Немченко С. Г. Педагогіка вищої школи : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / С. Г. Немченко, О. Б. Голік, О. В. Лебідь. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2014. – 534 с.);
 • навчальний посібник (Управління початковою школою : навч. посіб. / Ольга Валеріївна Лебідь. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 312 с.).

Основні напрямки наукової діяльності: стратегічне управління загальноосвітнім навчальним закладом, професійна підготовка майбутніх керівників закладів освіти в умовах магістратури.

Викладає дисципліни:

 • Кадровий менеджмент
 • Менеджмент і маркетинг в соціальній роботі
 • Стратегічний менеджмент в сфері освіти
 • Фандрайзинг в освітній діяльності
 • Управління конфліктами в сфері освіти
 • Управління проектами в соціальній сфері