Тарнопольський Олег Борисович

Професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов.

Профіль науковця

Освіта:

2005

Посвідчення про завершення програми ім. Фулбрайта

Методика навчання іноземних мов

Portland State University, Portland, USA

1999

Посвідчення про завершення Програми регіонального обміну науковцями

Методика навчання іноземних мов

The University of Pennsylvania, Philadelphia (США)

1995

Посвідчення про завершення програми ім. Фулбрайта

Методика навчання іноземних мов

State University of New York at Buffalo (США)

1992

Професор по кафедрі іноземних мов

 

Вчене звання присвоєно на основі рішення вченої ради Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту

1992

Доктор педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02

Методика навчання іноземних мов

Московський держ. університет, Москва, Росія

1981

Доцент по кафедрі іноземних мов

 

Вчене звання присвоєно на основі рішення вченої ради Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту

1979

Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02

Методика навчання іноземних мов

Московський держ. педагогічний інститут іноземних мов, Москва, Росія

1972

Диплом з відзнакою

Філолог, викладач англійської мови та літератури

Дніпропетровський держ. університет, Дніпропетровськ, Україна

Досвід роботи:

2008-2010

Проректор з науково-педагогічної роботи, інноваційних методів навчання, міжнародного співробітництва та євроінтеграції Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля, Дніпропетровськ, Україна

2005 - 2008

Проректор з науково-педагогічної роботи гуманітарного спрямування, міжнародного співробітництва та євроінтеграції Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля, Дніпропетровськ, Україна

2001- теперішній час

Професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля, Дніпропетровськ, Україна

1993-теперішній час

Організатор, автор та викладач Школи іноземних мов професора О.Б. Тарнопольського, Дніпропетровськ, Україна

1980-2000

Завідувач кафедри іноземних мов Дніпропетровського державного техн. ун-ту залізничного транспорту, Дніпропетровськ, Україна (присвоєне вчене звання доцента у 1981 р., вчене звання професора у 1992 р.)

1975-1980

Викладач англійської мови кафедри іноземних мов Дніпропетровського державного техн. ун-ту залізничного транспорту, Дніпропетровськ, Україна

1973-1975

Викладач англійської мови кафедри іноземних мов Дніпропетровського медичного інституту, Дніпропетровськ, Україна

1972-1973

Старший бібліотекар (перекладач з англійської мови) відділу науково-медичної інформації Дніпропетровського медичного інституту, Дніпропетровськ, Україна

Курси, що викладалися або викладаються

2010- теперішній час

Мовна модель сучасної ділової комунікації

2009-теперішній час

Основи психології і педагогіки

2008-2011

Англійська мова для психологів

2001- теперішній час

Стандарти комунікативної поведінки у англомовних країнах

2001-теперішній час

Психолого-педагогічні аспекти викладання іноземних мов

1995-теперішній час

Методика викладання іноземних мов

1993-теперішній час

Ділова англійська мова

1993-теперішній час

Загальна англійська мова

1975-2000

Англійська мова для технічних спеціальностей (для студентів-залізничників)

1973-1975

Англійська мова для студентів-медиків

Професійні нагороди, премії, гранти:

2012

Golden decoration for Ukraine for Pedagogical Sciences in Absolute championship of the II stage of Research Analytics Championship in pedagogical sciences, psychological sciences and the I stage of the Research Analytics Championship in the philological sciences (London, May 16-May 21, 2012)

2012

Silver diploma for Ukraine for Pedagogical Sciences in Alpha-championship of the II stage of Research Analytics Championship in pedagogical sciences, psychological sciences and the I stage of the Research Analytics Championship in the philological sciences (London, May 16-May 21, 2012)

2008

Медаль „За вклад в науку” від Благодійного фонду „Планета Альфреда Нобеля”

2008

Звання “Заслужений професор Дніпропетровського університету економіки та права”

2006

Почесне звання “Заслужений працівник освіти України”

2005

Почесна грамота Верховної Ради України за „особливі заслуги перед українським народом”

2005

Премія ім. Фулбрайта з грантом на проведення досліджень у галузі навчання англійської мови як іноземної у США в Portland State University (протягом 4 місяців – січень-травень 2005 р.)

2003

Знак „Відмінник освіти України” від Міністерства освіти і науки України

2003

Подяка Дніпропетровської обласної ради

2002-2003

Біографія як науковця та освітянина включена у видання 2002 та 2003 рр. "DictionaryofInternationalBiographies" (Cambridge (Велика Британія): The International Biographical Centre)

2001

Біографія як науковця та освітянина включена у видання "1000 LeadersofWorldInfluence". США: The American Biographical Institute

1999

Отримав грант на участь у Програмі регіонального обміну науковцями та проведення дослідницької роботи у США (протягом 4 місяців – серпень-грудень 1999 р. – у Graduate School of Education, the University of Pennsylvania, Philadelphia).

1999-2000

Біографія як науковця та освітянина включена у видання 1999 та 2000 р. "OutstandingPeopleofthe 20thCentury" (Cambridge (Велика Британія ): The International Biographical Centre)

1999-2003

Біографія як науковця у галузі викладання англійської мови включена у видання Who'sWhointheWorld (New Providence, NJ (США): Marquis Who's Who) 1999 (16-те), 2000 (17-те), 2001 (18-те), 2002 (19-те), 2003 (20-те) 2004 (21-ше) 2005 (22-ге) 2006 (23-те) 2007 (24-те), 2008 (25-те) рр.

1994

Премія ім. Фулбрайта з грантом на проведення досліджень у галузі навчання англійської мови як іноземної у США в English Language Institute, State University of New York at Buffalo (протягом 4 місяців - серпень-грудень 1995 р.)

1991

Диплом, третя премія та нагрудний значок "За отличные успехи в работе" від Державного комітету СРСР з народної освіти (Росія, Москва)

1990

Третє місце за книгу "Методика обучения английскому языку на І курсе технического вуза" на конкурсі Держосвіти СРСР "Новые технологии обучения" (Росія, Москва)

Участь у професійних товариствах:

червень 2010 р.

Рецензент пропозицій щодо представлення доповідей на Interest Section EnglishasaForeignLanguage (7 тез) на щорічній Конференції TESOL 2011 p.

червень 2009 р.

Рецензент пропозицій щодо представлення доповідей на Interest Section EnglishasaForeignLanguage (7 тез) на щорічній Конференції TESOL 2010 p.

травень 2009 р.

Організатор Третьої Міжнародної конференції “Teaching General and Business English in Eastern Europe: Why and How?” у Дніпропетровському університеті економіки та права (Дніпропетровськ, Україна)

грудень 2008-теперішній час

Член редколегії The Reading Matrix Journal (США)

грудень 2008-теперішній час

Член редколегії APAMALLJournal (Азіатсько-тихоокеанський регіон, Тайвань)

червень 2008 р.

Рецензент пропозицій щодо представлення доповідей на Interest Section EnglishasaForeignLanguage (7 тез) на щорічній Конференції TESOL 2009 p.

червень 2007 р.

Рецензент пропозицій щодо представлення доповідей на Interest Section EnglishasaForeignLanguage (29 тез) на щорічній Конференції TESOL 2008 p.

травень 2006 р.

Організатор Другої Міжнародної конференції “Teaching Business English in Eastern Europe: Why and How?”у Ялтинському університеті менеджменту (Ялта, Україна)

2006-теперішній час

Член спеціалізованої вченої ради К 41.053.04 Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського

травень 2004 р.

Організатор Міжнародної конференції “Teaching Business English in Eastern Europe: Why and How?” у Дніпропетровському університеті економіки та права (Дніпропетровськ, Україна)

червень 2003 р.

Рецензент пропозицій щодо представлення доповідей на Interest Section EnglishasaForeignLanguage (29 тез) на щорічній Конференції TESOL 2004 “Soaring Far, Catching Dreams”, 31 березня-3 квітня 2004 р. у Лонг Біч, Каліфорнія, США

2003-2006

Редактор “Business Issues”, вісника Business English Special Interest Group/IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language), член Комітету Business English Special Interest Group – Велика Британія

2003- теперішній час

Член редколегії Вісника Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна „Проблеми перекладознавства, комунікативної та когнітивної лінгвістики”

2003- теперішній час

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.054.01 у Київському національному лінгвістичному університеті

2000-2008

Почесний член Консультативної Ради Міжнародного Біографічного Центру - Велика Британія

2003

Редактор-консультант „The Contemporary Who’s Who” – видання Американського Біографічного Інституту (США)

2002

Організатор Міжнародної (українсько-американської) конференції „Інноваційні підходи до викладання іноземних мов та культур у новому тисячолітті” у Дніпропетровському університеті економіки та права (Дніпропетровськ, Україна)

2000-2008

Член Дослідницької Ради Консультантів Американського Біографічного Інституту (США)

1998-2006

Член AEDEAN (Asociacion Española de Estudios Anglo-Norteamericanos) – Іспанія

1997-теперішній час

Член редколегії журналу „Іноземні мови”

1997-теперішній час

Член IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language) - Велика Британія

1994-2006

Член ESSE (European Society for Studies of English)

1994-теперішній час

Член TESOL (США)

Дослідження та публікації

Дослідження:

2008- теперішній час

Дослідження з впровадження конструктивістського підходу до навчання англійської мови для спеціальних цілей у ВНЗ України

2008-2011

Дослідження з розроблення нової концепції підручника з англійської мови професійного спрямування для студентів напряму „Психологія” у ВНЗ України та розроблення самого підручника.

2006- теперішній час

Дослідження з впровадження програм англомовного занурення у навчання студентів ВНЗ економічних напрямів.

2001-2003

Дослідження з розроблення нової концепції підручника з ділової англійської мови для України та розроблення самого підручника.

1999-теперішній час

Дослідження теорії, методики та практики навчання письма тих, хто вивчає англійську мову.

1997-2001

Дослідження навчання етикету комунікативної поведінки у повсякденному спілкуванні (навчання англійської мови як іноземної в Україні). Дослідження протягом указаного періоду проводилося не тільки в Україні, але й у Сполучених Штатах під час участі у Програмі регіонального обміну науковцями.

1993-2000

Після розроблення повного набору матеріалів (6 книг, 11 аудіо касет, 12 комп'ютерних програм) для інтенсивного курсу усного повсякденного та ділового спілкування англійською мовою та упровадження цього курсу в навчальний процес, провів теоретичне та експериментальне дослідження інтенсивного навчання загальної та ділової англійської мови україно(російсько)мовних дорослих учнів. Дослідження протягом указаного періоду проводилося не тільки в Україні, але й у США протягом участі у програмі ім. Фулбрайта.

1980-1992

Проводив теоретичне та експериментальне дослідження проблеми оптимізації навчання іноземних мов студентів немовного вищого закладу освіти. Дослідження завершилося захистом у 1992 р. дисертації на здобуття вченого ступеня доктора педагогічних наук у Московському державному університеті (тема дисертації: "Основы оптимизации обучения иностранному языку в неязыковом вузе").

1973-1979

Проводив теоретичне та експериментальне дослідження інтенсифікації навчання лексики дорослих студентів, які вивчають англійську мову для спеціальних цілей у немовному вищому закладі освіти. Семирічне теоретичне та експериментальне дослідження закінчилося захистом у 1979 р. дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук у Московському державному педагогічному інституті іноземних мов (тема дисертації: "Интенсификация обучения лексике английского языка в неязыковом вузе").

Публікації

262 наукові публікації: 24 книги (11 з них підручники та навчальні посібники, два розділи у двох колективних монографіях, один розділ в енциклопедії), 72 тези доповідей на конференціях, 166 статей у професійних журналах та збірниках (20 статей, одна книга, два розділи у двох колективних монографіях та один розділ у енциклопедії опубліковані у США, 20 статей – у Великій Британії, одна – у Канаді, одна – у Франції, одна – в Іспанії, дві – в Китаї, одна в Чеській Республіці, одна в Ізраїлі). 78 публікацій англійською мовою, одна – французькою, інші – українською та російською мовами.

Виступив зі 154 доповідями на 149 професійних конференціях, семінарах та симпозіумах, що проводилися в Україні, Росії, Білорусії, Узбекистані, США, Великій Британії, Франції, Іспанії, Польщі, Фінляндії, Швейцарії, Греції, Нідерландах, Австрії, Монако, Чеській Республіці, Німеччині, Китаї. 46 доповідей зроблені англійською мовою, одна – французькою, інші – українською та російською мовами.

Підготовив та видав більше 150 робіт суто методичного характеру (методичних вказівок та розробок, програм та робочих програм дисциплін, конспектів лекцій, аудіо та відео матеріалів, комп’ютерних навчальних програм, збірників контрольних завдань та тестів тощо).

Один патент на корисну модель.