Голуб Дарина Олександрівна

кандидат філологічних наук

Освіта:

2012-2015 рр.– аспірантура Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (денна форма) зі спеціальності 10.00.05 «Порівняльне літературознавство».

2008 р. – закінчила Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська)».

Сертифікати:

2016

 • Науково-практичний семінар (Cambridge English November Seminar) «Ten easy ways to build exam confidence. Preparing students for Cambridge English: First writing paper», Дніпро, листопад 2016 р.
 • Літня школа професійного розвитку вчителів англійської мови (British Council Ukraine – IATEFL UkraineTeacher Professional Development Summer School supported by the Ministry of Education and Science of Ukraine) напрям «English for Specific Purposes», Рахів, липень 2016 р.

2014

 • Курс навчання «PH201x: Health and Society», Harvard University through edX, лютий, 2014 р.
 • Курс навчання «College Writing 2.2x: Principles of Written English», University of California, Berkeley through edX, березень, 2014 р.
 • Курс навчання «College Writing 2.3x: Principles of Written English», University of California, Berkeley through edX, травень, 2014 р.
 • Курс навчання «The Science of Everyday Thinking», University of Queensland, Australia through edX, липень, 2014 р.

2013

 • Курс навчання «ER22X: Justice», Harvard University through edX, серпень, 2013 р.
 • Курс навчання «College Writing 2.1x: Principles of Written English», University of California, Berkeley through edX, грудень 2013 р.

2012

 • Семінар «Навчання говорінню: форми взаємодії на уроках англійської мови», Дніпро, квітень 2012 р.

2011

 • Семінар «Розвиток навчальних та творчих здібностей молодих школярів на уроках англійської мови», Дніпро, жовтень, 2011 р.

Дисципліни, які викладає в Університеті імені Альфреда Нобеля.

Практичні курси:

 • «Практичний курс основної іноземної мови (англ.)»
 •  «Ділова іноземна мова (англ.)»
 •  «Комунікативні стратегії англомовного спілкування»
 •  «Історія зарубіжної літератури».

Науково-педагогічний стаж (коли, де працював)

З вересня 2016 р. працює в Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля.

2008 – жовтень 2012 рр. працювала на посаді викладача кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії.

січень 2008 – травень 2008 рр. - вчитель англійської мови ПЗШ №1 Петропавлівського району смт Петропавлівки.

Має навчально-методичні розробки.

«Іноземна (англійська) мова (додатково). Навчально-методичний посібник для студентів II курсу денної форми навчання». – Дніпропетровськ: ДДФА, 2009. – 35 с.

Колективні монографії

Голубь Д.А. Штирлиц как герой-миф и его творец Ю. Семенов в контексте социокультурного мифотворчества // «Я должен вспомнить – это было…». К 70-летию Великой Победы: Монография / отв. ред. А.А. Степанова. – Днепропетровск: Акцент ПП, 2015. – С. 183 – 193.

Публікації

2016

 1. Holub D.O. Translator’s communicative and multicompetence // Зміст підготовки перекладачів та сучасні вимоги професії: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Дніпро, 07 жовтня 2016. – Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С. .

2015

 1. Голубь Д.А. От войны до войны: лейтмотив первой мировой воны в «штирлициане» Ю. Семенова // Вопросы германской истории [Текст] : сб. науч. тр. / отв. ред. С.И. Бобылева. – Д.: Лира, 2015. С. 207 – 227.
 2. Голубь Д.А. «Штирлициана» Ю. Семенова: поэтология конспирологических смыслов мотива «от войны до войны» // Література в контексті культури: Зб. наук. праць. Вип. 26. / ред. кол.: В.А. Гусєв (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. С. 54 – 65.
 3. Голуб Д.О. «Формули» Джона Кавелті і детективний жанр. // Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Філологічні семінари. Постмодерні жанри: фікція чи полілог із традицією? Випуск 18. – К.: 2015. С. 43 – 58.
 4. Голубь Д.А. Джеймс Бонд: расставание и возвращение к джентльменству // Уральский филологический вестник / ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет». / Гл. ред. Н.В. Барковская – Екатеринбург, 2015. – Вып. 2. (Серия «Русская литература XX – XXI веков:направления и течения». Вып. 16). – С. 100 – 114.
 5. Голубь Д.А. Конспирологический сюжетный мотив в романе Ю.Семенова «Семнадцать мгновений весны» // Проблеми сучасного літературознавства. / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Випуск 20, Одеса, 2015. – С. 269 – 285.
 6. Holub D.O. Researchers about literary project “James Bond” // Від бароко до постмодернізму : [зб. наук. пр.] / Редкол. : Т. М. Потніцева (відп. редактор) [та ін.]. – Д. : Ліра, 2015. Том 19 (2015). – С. 239 – 247.

2013

 1. Голубь Д.А. Роман Флеминга «Казино “Рояль”» и его экранизации: эстетические пересечения/противостояния // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна №1080 Серія «Філологія» Випуск 69, Харків, 2013. – С. 78 – 85.
 2. Голубь Д.А. Отчаяние одно на двоих (о последнем романе Ю. Семенова) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна №1107 Серія «Філологія» Випуск 70, Харків, 2013. – С. 170 – 176.

2011

 1. Голубь Д.А. Мультимедийные средства в процессе обучения иностранному языку // Матеріали 14-ої міжвуз. науково-практичної конф. «Актуальные проблемы обучения иностранных студентов» - Дн-ск: ДГМА, 2011.
 2. Голуб Д.О. Основні складнощі та позитивні моменти у процесі вивчення англійської мови як другої іноземної // Матеріали 14-ої міжвуз. науково-практичної конф. «Актуальные проблемы обучения иностранных студентов» - Дн-ск: ДГМА, 2011.

2010

 1. Голуб Д.О. Вплив навиків читання першою іноземною мовою на процес оволодіння навиками читання другою іноземною мовами // Матеріали 12-ої міжвуз. науково-практичної конф. «Актуальные проблемы обучения иностранных студентов» - Дн-ск: ДГМА, 2010.
 2. Голубь Д.А. Основные аспекты изучения второго иностранного языка // Матеріали 12-ої міжвуз. науково-практичної конф. «Актуальные проблемы обучения иностранных студентов» - Дн-ск: ДГМА, 2010.

2009

 1. Голубь Д.А. Использование аудирования при обучении второму иностранному язику // Матеріали 11-ої міжвуз. науково-практичної конф. «Актуальные проблемы обучения иностранных студентов» - Дн-ск: ДГМА, 2009.
 2. Голуб Д.О. Проблеми вивчення фахової термінологічної лексики студентами немовних вузів // Матеріали 11-ої міжвуз. науково-практичної конф. «Актуальные проблемы обучения иностранных студентов» - Дн-ск: ДГМА, 2009.

Конференції

2016 р.

 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Зміст підготовки перекладачів та сучасні вимоги професії», Дніпро, 07 жовтня 2016р.

2015 – 2012 рр.

Участь у науково-практичних конференціях м. Дніпра, м. Харкова, м. Києва присвячених питанням компаративістики та сучасним проблемам літературознавства.