Калініченко Валерія Володимирівна

Викладач кафедри

Освіта:

У 2011 році закінчила з відзнакою магістратуру Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Переклад».

Стажування:

2014

– Науково-методичний семінар-практикум «Інтенсифікація навчання студентів-філологів професійно орієнтованим дисциплінам», м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – 26 червня, 2014р.

2013

– Інтерактивний семінар «Актуальні питання перекладознавства та практики перекладу», м. Дніпропетровськ, 27 лютого 2013 року.

– Науково-методичний семінар для викладачів «Технології користування системою управління освітнім контентом Moodle при викладанні дисципліни «Практичний курс основної іноземної мови (англійської)», м. Дніпропетровськ, 9 жовтня 2013 року. – сертифікат №0475

– Online course “The Future Of Storytelling”. – Timeframe: October 2013 to December 2013. – Fachhochschule Potsdam, Germany.

2012

– Conference “Innovative Approaches to Teaching English”. – Dnipropetrovsk, 31 January 2012

– Conference “Are you ready to embrace technological innovations from Cambridge University Press”. – Dnipropetrovsk, 24 February 2012

– Seminar “Broadening the Horizons. English Teachers’ Workshop”. – Dnipropetrovsk, 13 April 2012

– Науково-практичний семінар для викладачів «Сучасні підходи до організації самостійної роботи студентів у ВНЗ у викладанні дисципліни «Ділова іноземна мова». – м. Дніпропетровськ, 27 квітня 2012 року

– Науково-методичний семінар для викладачів «Способи, методи, засоби та технології перекладу», м. Дніпропетровськ, ДУАН, 19 червня, 2012 р.

– The 2nd English Teachers’ Conference “Innovative Approaches to Teaching English”, Dnipropetrovsk, 29 November 2012

2011

– Семінар з проектного менеджменту («Project Management»), проведений за підтримки Європейського Союзу. – м. Дніпропетровськ, 24-25 травня 2011 р.

– Науково-практичний семінар для викладачів «Дистанційні технології навчання у викладанні дисципліни «Практика письмового перекладу». – м. Дніпропетровськ, 17 листопада 2011 року

2009

– Nowy Sanz School of Business – NLU, Poland (6-17 липня 2009 р., Новий Сонч, Польща)

Дисципліни, що викладає в Університеті імені Альфреда Нобеля

  • «Практика письмового перекладу (осн. ін. мови)»
  • «Практичний курс основної іноземної мови»
  • «Науково-технічний переклад»
  • «Ділова іноземна мова (англійська)»
  • «Порівняльна лексикологія англійської та української мови»
  • «Мовна комунікація у туристичному бізнесі»

Науково-педагогічний стаж (коли, де працював)

З 2011 року працює викладачем Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

Посібник

2012

Ищенко Т.В. English speaking communicative strategies = Коммуникативные стратегии англоязычного общения: учебное пособие / Т.В. Ищенко, В.В. Калиниченко / под ред. Н.В. Зинуковой. – Днепропетровск: Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля, 2012. – 152 с.

Публікації

2014

Калініченко В.В. Гра слів: підходи до вивчення / Актуальні проблеми перекладознавства: зб. наук. праць. – Д.: Дніпропетровський університет ім. А. Нобеля. – 2014 р.

2012

1. Kalinichenko V.V. With Journey Metaphor through Life // Матеріали VIIІ Всеукраїнської науково-методичної конференції студентів і молодих науковців «Прикладна лінгвістика – 2012: проблеми та рішення». – Миколаїв, 2012. – c.41-44.

2. Калиниченко В.В. В потоке сознания современной Франции: роман А. Гавальды «Утешительная партия игры в петанк» // Матеріали ХV Міжнародної конференції“Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур”. – Дніпропетровськ: «Пороги», 2012.- с. 231-236.

3. Kalinichenko V.V. Wordplay out of one approach // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки». – № 1(3) – 2012. – с.241-247.

4. Калиниченко В.В. Синтез культурных традиций Запада и Востока в рассказе Д.Г. Лоуренса «Запах хризантем» // Уральский филологический вестник, серия "Драфт: Молодая наука". – №4 – 2012. – с.110-120.

5. Kalinichenko V.V. Feeling «Odour of Chrysanthemums» within cultural synthesis // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки». – № 2(4) – 2012. – с.92-98.

Конференції

2012

–        VIIІ Всеукраїнська науково-методична конференція студентів і молодих науковців «Прикладна лінгвістика – 2012: проблеми та рішення». – м. Миколаїв, Національний університет кораблебудування, 19-20 квітня 2012 р

–        ХV Міжнародна конференція“Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур”. – м. Дніпропетровськ, ДНУ ім. Олеся Гончара, 24-25 квітня 2012 р.