Плющай Олександр Олександрович

Викладач кафедри

Профіль науковця

Освіта:

з 2010 Робота над кандидатською дисертацією за темою «Cтворення оптимістичного настрою в англомовному політичному дискурсі: лінгвокогнітивний ракурс», спеціальність 10.02.04 – германські мови

2009-2010 Здобувач при аспірантурі ДУЕП для складання кандидатських мінімумів з філософії та другої іноземної мови (французької)

2003-2008 Вища освіта: Дніпропетровський університет економіки та права, диплом магістра, спеціальність „Переклад”, кваліфікація „Перекладач з двох іноземних мов, викладач”.

Стажування:

2014

– Отримав грант на навчання на курсах підготовки викладачів-іспаністів у саламанському інституті прикладної лінгвістики (з 25 липня по 9 серпня 2014 р., м. Саламанка, Іспанія).

– Науково-методичний семінар-практикум «Інтенсифікація навчання студентів-філологів професійно орієнтованим дисциплінам», м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – 26 червня, 2014р.

2013

– Curso de perfeccionamiento para profesores DELE, Міжнародна мовна школа International House Madrid. – Іспанія, м. Мадрид, 08 липня – 19 липня 2013 р.

– Участь у презентації актів ІІІ Конгресу Іспаністів України та українського перекладу твору «Meditaciones del Quijote» іспанського філософа Х. Ортега і Гассет (28 лютого 2013 року, м. Київ, Київський авіаційний університет).

– Науково-методичний семінар «Інтенсифікація навчання другої іноземної мови» кафедри романо-германських мов. Виступ з доповіддю на тему «Специфіка організації самостійної роботи студентів-філологів при навчанні перекладу іспанської мови як другої іноземної» - січень 2013р.

2012

– Науково-методичний семінар викладачів «Використання результатів наукових досліджень при викладанні дисциплін» Дніпропетровський університет ім. А. Нобеля, 27 листопада 2012 р.

– Curso Intensivo de perfeccion para profesores DELE, Міжнародна мовна школа International House Madrid. – Іспанія, м. Мадрид, 18 червня – 2 липня 2012 р.

– Навчальний семінар для викладачів іспанської мови від іспанського видавництва EDELSA та компанії «Лінгвіст». – Дніпропетровський Університет ім. Альфреда Нобеля, 24 травня 2012 р.

– Науково-методичний семінар для викладачів «Сучасні підходи до організації самостійної роботи студентів ВНЗ у викладанні дисципліни «Переклад другої іноземної мови (іспанської)». – ДУ ім. Альфреда Нобеля, 27 квітня 2012 року

2011

– Навчальний семінар для викладачів іспанської мови від іспанського видавництва EDELSA та компанії «Лінгвіст». – Одеса, Одеський Національний Університет ім. І.І. Мечнікова, 19-20 травня 2011 р.

–VІ Curso Didáctico para profesores de la enseñanza d’ELE (Курси з дидактики викладання іспанської мови як іноземної за участю лекторів Інституту Сервантеса (Іспанія) - Київ, Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка, 21 - 22 листопада 2011 р.

– Семінар «Інтенсифікація викладання другої іноземної та латинської мов» (ДУ ім. А. Нобеля, кафедра РГМ). Виступ з доповіддю  «Підготовка презентацій Power Point при навчанні другої іноземної мови».  03. 02. 2011 р.

– Семінар «Інтенсифікація навчання перекладу другої іноземної мови (іспанської)» (ДУ ім. А. Нобеля, кафедра РГМ). Виступ з доповіддю «Про апробацію навчального посібника з перекладу іспанської мови для студентів старших курсів філологічних та перекладацьких факультетів «Теорія і практика письмового та усного перекладу» (автори Плющай О.О., Онищенко М.Ю.) –  Дніпропетровськ, ДУЕП ім. А. Нобеля, Листопад 2011 р.

2010

– Навчальний семінар від іспанського видавництва EDELSA для фахівців та викладачів іспанської мови –  Київ, Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка, 18 травня 2010 р.

– IV Дидактичний Курс з методики викладання іспанської мови як іноземної у вищий школі (за участі лекторів Інституту Сервантеса: Гіл’єрмо Мартін Руіз, Хулія Ерраіз, Елена дель Посо, Ева Мартінез, Мадрид, Іспанія). – Україна, м.Київ, Київський Національний Університет ім. Тараса Шевченка

Дисципліни, що викладає в Університеті імені Альфреда Нобеля

  • «Практичний курс другої іноземної мови (іспанської)» (практика); 
  • «Переклад другої іноземної мови (іспанської)» (практика);
  • «Друга іноземна мова (іспанська) для економічних спеціальностей» (практика).

Науково-педагогічний стаж (коли, де працював)

З 2008 Викладач кафедри романо-германських мов Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

Підручники

2012

– Плющай О.О., Онищенко М.Ю. Теорія і практика письмового та усного перекладу. Навчальний посібник з перекладу іспанської мови для студентів старших курсів філологічних та перекладацьких факультетів. Дніпропетровськ: Вид-во ДУ імені Альфреда Нобеля, 2012. – 260 с. (з Грифом МОН України)

2011

– Плющай О.О., Онищенко М.Ю. Теорія і практика письмового та усного перекладу. Навчальний посібник з перекладу іспанської мови для студентів старших курсів філологічних та перекладацьких факультетів. - Дніпропетровськ, ДУЕП ім. А. Нобеля, 2011. – 260 с.

Міжнародна діяльність

– Співпраця з представниками іспанського видавництва EDELSA Оскаром Серрольяса Хілі, Ольгою Моралес Лопес та участь у виїзних семінарах цього видавництва

– Співпраця зі засновником центру кубинської культури „Куба” Мігелем Анхелем Ектором Вега.

– Наукова співпраця з Габриелем Сегі і Тробатом, доктором філологічних наук, доцентом кафедри каталонської філології та загальної лінгвістики університету Балеарських островів (Майорка, Іспанія) щодо визначення специфіки викладання перекладу іспанської мови. Результат – отримання рецензії на навчальний посібник з перекладу іспанської мови для студентів старших курсів філологічних та перекладацьких факультетів. (Плющай О.О., Онищенко М.Ю. Теорія і практика письмового та усного перекладу. - Дніпропетровськ, ДУЕП ім. А. Нобеля, 2011. – 230 с. (14,4 д.а.).

Публікації

2014

1. Planteamiento Acerca De Modificaciones Traductológicas En El Marco Teórico-práctico / Колективна монографія «Актуальні проблеми перекладознавства». Збірник наукових праць.: Дн-кий університет ім. А. Нобеля.-220 с.

2. Problemas Traductológicos En La Enseñanza De Español Como Segunda Lengua Extranjera: Enfoque Plurilingüe / Колективна монографія «Актиальні проблеми перекладознавства». Збірник наукових праць.: Дн-кий університет ім. А. Нобеля.-220 с.

3. Онищенко М.Ю., Плющай О.О. Передача модальних значений в современном английском публицистическом дискурсе» / Актуальные вопросы современной лингвистики и методики преподавания иностранного языка в системе довузовской и вузовской підготовки: материалы Международной научно-методической конференции. – ГБОУ ВПО Нижегородский государственный инженерно-экономический институт, г. Княгинино (Россия), 27 марта 2014 г. – с.44-49.

2013

1. Плющай О.О., Онищенко М.Ю. Кухаренко А.А. Теоретические проблемы библеизмов английского языка и их функционирование в публицистическом дискурсе // Лингвистика и методика в высшей школе // Сборник научных статей Ч. 2 – Вып. 5 – с.218. Гродно:  Гродненский госуниверситет им. Я. Купалы, Типография Зебра, 2013. – С. 218.

2. Плющай О.О., Онищенко М.Ю. El saber de bases traductológicas de la lengua como prenda de éxito en la traducción // Материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы лингвистики и методики преподавания иностранного языка в системе довузовской вузовской подготовки», Россия, г. Княгинино, НГИЭИ, 15 марта 2013.

3. Плющай О.О., Онищенко М.Ю. Problemas estilisticos del periodismo y publicidad // Міжнародна наукова Інтернет-конференція, присвячена 40-річчю створення кафедри англ.філології Прикарпатського Нац. Університета ім. Василя Стефаника  «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і між культурної комунікації.» с. 427-430. 13 березня – 13 квітня 2013 р. м. Івано-Франківськ.

4. Плющай О.О., Онищенко М.Ю. Ensenanza de la traduccion e interpretacion del espanol como segunda lengua extranjera a traves de teoria y practica // Матеріали доповідей ІІІ-ї Міжнародної наукової конференції. «Сучасні напрями викладання гуманітарних дисциплін в середніх та вищих навчальних закладах: Мова, література, історія». с.139-143. 2013 р. м. Горлівка.

2012

1. Плющай О.О., Онищенко М.Ю. Специфика организации самостоятельной работы студентов-филологов при обучении испанскому языку как второму иностранному // Лингвистика и методика в высшей школе . Выпуск 4: сб. науч. ст. / редкол. В.С. Истомин (отв. ред.) [и др.]. – Гродно: Типография Зебра, 2012. – С.  299-305.

2. Плющай О.О., Онищенко М.Ю. El lexico politico espanol como lenguaje especial // Лингвистика и методика в высшей школе . Выпуск 4: сб. науч. ст. / редкол. В.С. Истомин (отв. ред.) [и др.]. – Гродно: Типография Зебра, 2012. – С.  166-172.

3. Плющай О.О., Онищенко М.Ю. Motivacion como factor de intensificacion del trabajo autonomo estundiantil. Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур // ХV Міжнародна конференція: Матеріали / Упорядник І.С. Кірковська. – Дніпропетровськ: «Пороги», 2012. – С. 153-155.

4. Плющай О.О., Онищенко М.Ю. El discurso politico como subtipo del discurso universal // Матеріали II Міжнародної конференції «Сучасні напрямки викладання гуманітарних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія», Горлівка, 2012. – С.

5. Плющай О.О., Онищенко М.Ю. Les aspects cognitifs dе linguistique: quelques approches theoriques // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах» - Л.: ЛДУ БЖД, 2012. - С. 158.

6. Плющай О.О., Онищенко М.Ю. Самоподготовка будущих переводчиков как способ формирования профессиональных навыков // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні стратегії та методи навчання перекладу», Дніпропетровськ, Литограф, 2012 - С. 141-144.

2011

1. Плющай А.А., Ратомская Л.В. Политический дискурс как сфера языкового общения // Сборник научных трудов. - Омск. Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского. 2011 г.  (0,8 д.а.).

2. Плющай А.А. Peculiaridades linguisticas de la prensa contemporanea española // збірник наукових праць «Вісник Дніпропетровського університету економіки та права ім. А. Нобеля», серія «Філологічні науки», № 2, 2011. С.243-250 (0,5 д.а.)

3. Плющай О.О., Онищенко М.Ю., Заєць О.С., Aspecto semántico de perífrasis verbales con infinitivo en el idioma español // Матеріали доповідей міжнародної наукової конференції «Сучасні напрямки викладання гуманітарних дисциплін в середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія»Ч. 1, Горлівка, ГДП ІІМ, 2011 - С. 35-39 (0,3 д.а.)

2009

1. Плющай О.О., Заєць О.С., Методи формування фонетичної компетенції при навчанні другої іноземної мови (іспанської) Викладання мов у ВНЗ освіти на сучасному етапі. Між предметні зв’язки // Збірник наукових праць. -  Харків – вип. 15 – 2009 – ст. 62-68, (фах).

2. Плющай О.О., Заєць О.С. Функціонування модальних одиниць та засоби відтворення модальних значень в сучасній публіцистиці Тенденції та перспективи розвитку викладання іноземних мов в інноваційному суспільстві: Матеріали регіональної наукової конференції. – Дн-ск – 2009 р. – с. 128-134 (фах).

3. Плющай О.О., Давиденко Ю.Є, Онищенко М.Ю., Формування мовленнєвих компетенцій за допомогою програм з електронного листування: Матеріали XIII Міжнародної конференції «Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур». Дніпропетровськ, ДНУ, 2009 - С. 262-264.

Конференції

2014

–        ІV Міжнародна наукова конференція «Сучасні напрями викладання гуманітарних дисциплін в середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія» Горлівка, Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, 23-24 квітня 2014 р.

–        Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы лингвистики и методики преподавания иностранного языка в системе довузовской и вузовской подготовки» Россия, г.Княгинино, НГИЭИ, 15 марта 2014 г.

–         5 Міжнародний Конгрес Іспаністів України «Лауреати Нобелівської премії та їх внесок у розвиток суспільства», Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 3-4 жовтня 2014 року.

2013

–        IIІ Міжнародна конференція «Сучасні напрямки викладання гуманітарних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія». Горлівка, Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов.квітень 2013 р.

–        Международная научно-практической конференции «Актуальные вопросы лингвистики и методики преподавания иностранного языка в системе довузовской и вузовской подготовки». Россия, г.Княгинино, НГИЭИ, 15 марта 2013.

–        Міжнародна наукова Інтернет-конференція, присвячена 40-річчю створення кафедри англ.філології Прикарпатського Нац. Університета ім. Василя Стефаника  «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і між культурної комунікації.» м. Івано-Франківськ. 13 березня – 13 квітня 2013 р.

–        IV Конгрес Іспаністів України, м. Львів, Львівський національний  університет, жовтень 2013 року

2012

–        Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії та методи навчання перекладу». – Дніпропетровськ, НГУ, 15-16 листопада 2012 року.

–        V Міжнародна науково-практична конференції «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах». – Львів, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 19-21 травня 2012 р.

–        ІІ Міжнародна наукова конференція «Сучасні напрями викладання гуманітарних дисциплін в середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія». – Горлівка, Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, 20 квітня 2012 р.

–        ХV Міжнародна конференції «Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур». – ДНУ, Дніпропетровськ, 24-25 квітня 2012 р.

2011

–        Міжнародна наукова конференція «Сучасні напрямки викладання гуманітарних дисциплін в середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія». – м. Горлівка, Горлівський Державний педінститут іноземних мов, 14-15 квітня 2011 р.

–        Международная научная конференция «Речевая коммуникация в современной России».– Россия, Омск, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 27-30 июня 2011 г.

2010

–        Міжнародна науково-практична конференція «Викладання мов у ВНЗ освіти на сучасному етапі. Між предметні зв’язки» – м. Харків, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 3-4 червня 2010 р.

2009

–        Регіональна наукова конференція „Тенденції та перспективи розвитку викладання іноземних мов в інноваційному суспільстві”. – Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, листопад 2009 р.

–        XIII Міжнародна конференція «Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур». – Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, 2009