Черноп'ятов Станіслав Володимирович

доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Профіль науковця

Освіта

Закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.

Кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. Тема дисертації «Охоронні трудові правовідносини».

Викладає дисципліни: «Адміністративна відповідальність», «Криміналістика», «Екологічне право».

Основні праці:

Черноп’ятов С. В. Охоронні трудові правовідносини : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / С. В. Черноп’ятов. – Дніпропетровськ, 2016 – 216 с.

Черноп’ятов С. В. Охоронні трудові правовідносини : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / С. В. Черноп’ятов. – Дніпропетровськ, 2016 – 20 с.

Черноп’ятов С. В. Позитивна юридична відповідальність як методологічна категорія // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 1. – С. 161-169.

Черноп’ятов С. В. Поняття та ознаки охоронних трудових правовідносин / С. В. Черноп’ятов // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2014. – Вип. 2. – Том. 2. – С. 130-136.

Чернопятов С.В Место охранительных отношений в предмете трудового права / С. В. Чернопятов // Legea si Viata. – 2015. – № 5/3 (281). – С. 88–91.

Черноп’ятов С.В Деякі дискусійні питання класифікації охоронних трудових правовідносин / С. В. Черноп’ятов // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2015. – № 13. – Том 1. – С. 146–149.

Черноп’ятов С.В Деякі питання обсягу поняття охоронних трудових правовідносин / С. В. Черноп’ятов // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2015. – № 2. – С. 146–154.

Черноп’ятов С.В Деякі питання суб’єктного складу охоронних трудових правовідносин / С. В. Черноп’ятов // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 1. – С. 137–141.

Черноп’ятов С. В. Загальні питання змісту охоронних трудових правовідносин / С. В. Черноп’ятов // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. – 2015. – Випуск 3-2. – Том 2. – С. 71–74.