Видавництво

Університет  імені Альфреда Нобеля видає широкий спектр навчальної і наукової літератури: підручники, навчальні посібники, монографії, фахові видання тощо.

Положення про Видавництво

У навчальних виданнях відображено зміст навчальних дисциплін за всіма галузями знань і напрямами підготовки студентів. Вони підготовлені з використанням сучасних методологічних і наукових розробок, досягнень у сфері інформатизації навчального процесу, з урахуванням вимог Болонської декларації.

Наукова і навчальна література, яку випускає видавництво Університету імені Альфреда Нобеля, відзначається високим рівнем літературного і наукового редагування, професійною версткою, оригінальним дизайном, що формує і презентує імідж сучасної університетської книги.

Детальніше

Керівник
Пилипчак Людмила Василівна
Контактні дані

Дніпро, Січеславська набережна, 18
тел.   (056) 720-71-54
E-mail: h.rio@duan.edu.ua, k.rio@duan.edu.ua, rio@duan.edu.ua