Відділ розвитку персоналу та електронного документообігу

Основною метою діяльності відділу розвитку персоналу та електронного документообігу є забезпечення реалізації політики у сфері вищої освіти з питань управління та розвитку персоналу в університеті та ведення діловодства, здійснення контролю за проходженням і виконанням документів, надання методичної і практичної допомоги з цих питань структурним підрозділам університету.

Основними завданнями відділу розвитку персоналу та електронного документообігу є:

 • Забезпечення університету науково-педагогічними кадрами та кваліфікованими працівниками для організації освітньої, наукової, управлінської та фінансово-господарської діяльності університету.
 • Проведення заходів щодо формування стабільного трудового колективу, зниження плинності кадрів та зміцнення трудової дисципліни.
 • Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту.
 • Організація заходів з підвищення рівня професійної компетентності персоналу.
 • Здійснення прийому громадян з кадрових питань, розгляд скарг, заяв і звернень працівників університету.
 • Здійснення контролю за виконанням керівниками структурних підрозділів університету чинного законодавства України, постанов і рішень уряду України, наказів і розпоряджень керівних органів, доручень президента та проректорів університету.
 • Проведення узагальнення та аналіз даних про хід і результати контролю та повідомлення про хід і підсумки виконання документів при необхідності на оперативних нарадах.
 • Розробка на основі аналізу пропозицій щодо поліпшення виконавської дисципліни й удосконалення контролю за виконанням документів.
 • Здійснення організаційно - методичного керівництва організацією діловодства в структурних підрозділах університету.
 • Проведення систематичних перевірок стану діловодства в підрозділах та забезпечення контролю за виконанням у структурних підрозділах вимог Інструкції з діловодства університету та інших нормативних документів з цих питань.
 • Забезпечення належного оформлення службових документів та здійснення прийому та реєстрації проектів наказів від структурних підрозділів університету та оформлення наказів на бланку університету.
 • Здійснення підготовки та відправлення документів поштою: прості, рекомендовані та цінні листи, електронною поштою та кур’єрською доставкою.
 • Організація роботи щодо розмноження документів та доведення до відома виконавців.
 • Надання методичної допомоги структурним підрозділам університету з питань формування справ, підготовки документів для передання їх до архіву; забезпечення проведення  роботи з експертизи цінності документів.

Положення про відділ розвитку персоналу та електронного документообігу

Керівник
Рубан Оксана Олександрівна
Контактні дані

Дніпро, вул. Набережна Січеславська, 18
тел. (056) 370-36-19, вн.тел.544, 521, 433
E-mail: dir.personal@duan.edu.ua , dokumentoobig@duan.edu.uakadru@duan.edu.ua