Бібліотека

Становлення бібліотеки університету пов’язане з історією становлення та розвитку самого вузу. Отже наша бібліотека розпочала своє існування у 1993 році у невеличкому приміщенні на другому поверсі єдиного тоді навчального корпусу.

Зростання контингенту студентів, книжкового фонду та сучасних вимог до вузівської бібліотеки створили умови для реформування та реконструкції бібліотеки.

Завжди велику увагу цьому питанню приділяє ректор університету професор Холод Б.І. Відвідуючи вузи за кордоном, він прагнув створити сучасну бібліотеку, яка б відповідала вимогам часу.

15 лютого 1998 року була відкрита бібліотека у нових приміщеннях, які були обладнанні спеціальними меблями. Шафи. книжкові стелажі, зручні столи та м’які стільці створюють комфортні умови для наших читачів.

Бібліотека університету функціонально орієнтована на забезпечення навчально-виховного та науково-дослідницьких процесів. Бібліотека залишається основним джерелом інформації для професорсько-викладацького складу та студентів.

Комплектування бібліотечного фонду літературою ведеться за профілем вузу.

Фонд бібліотеки складає понад 160 тис. примірників.

У фонді бібліотеки зібрана література з економіки, менеджменту, маркетингу, товарознавства, правознавства. історії, соціології, психології, філософії, культурології з філології іноземних мов (англійської, німецької, французької, польської, іспанської).

Сучасний період інформатизації суспільства поставив перед колективом бібліотеки Університету завдання – переорієнтувати стратегію володіння інформаційними ресурсами на стратегію оперативного доступу до них. Цьому сприяє комп’ютерізація бібліотеки, якою охоплені всі відділи.

Сьогодні майже всі процеси автоматизовані завдяки АС «УФД «Бібліотека»».

Достойне місце на веб-сайті університету займає інформація про бібліотеку на якому читач може переглянути електронній каталог і замовити необхідні видання, ознайомитися з базами даних, створеними в структурних підрозділах бібліотеки.

У структурі бібліотеки представлені: абонемент навчальної літератури та два спеціалізованих читальних зали.

На абонементі навчальної літератури знаходяться підручники, навчальні посібники, навчально-методична документація з вивчаємих дисциплін. Студенти отримують літературу у користування на навчальний семестр.

У читальних залах до уваги наших читачів не тільки навчальна література але й наукові видання. Довідковий фонд складає: енциклопедії, довідники. словники з іноземних мов, тематично - бібліографічні покажчики. Доступно представлені автореферати, дисертації, монографії та багато ціних видань, як українських так і зарубіжних авторів.

Значну частину фонду бібліотеки складають передплатні видання. Для зручності користування вони зібрані у спеціалізованій читальній залі. Бібліотека підписує газети та журнали українських, російських та зарубіжних видавництв (понад 200 назв).

У залах бібліотеки студенти мають можливість отримати на електронних носіях конспекти лекцій з вивчаємих дисциплін в університеті.

Колектив бібліотеки Університету освоює інформаційний простір і прагне бачити бібліотеку доступною та комфортною до потреб наших користувачів.

Концепція створення сучасної вузівської бібліотеки – предмет нашої повсякденної роботи.

Електронний каталог бібліотеки (Для внутрішніх користувачів) http://library.duep.edu/

Керівник
Чергінець Світлана Володимирівна
Контактні дані

Дніпро, вул. Набережна Січеславська, 18, корпус С
тел.(0562) 31-24-73, вн.тел. 473
library@duan.edu.ua