Центр управління якістю

Положення про Центр управління якістю

Напрям діяльності підрозділу

На сьогодні головною метою будь-якого вищого навчального закладу є підвищення конкурентоспроможності його випускників в Україні та за її межами. Жорстке конкурентне середовище на ринку освітніх послуг вимагає від університету надзвичайної мобільності, гнучкості, розуміння потреб замовників. Для цього в університеті було створено Центр управління якістю та запроваджено систему управління якістю (СУЯ), яка відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008. Зазначимо, що в основу цього стандарту покладено наступні принципи загального управління якістю: орієнтація на споживача; роль керівництва, лідерство; залучення працівників в процеси, що протікають в організації; процесний підхід до виробничої діяльності; системний підхід до управління; постійне поліпшення; ухвалення рішень, заснованих на фактах; взаємовигідні стосунки з постачальниками.

Основною метою Центру управління якістю є забезпечення функціонування та постійного поліпшення системи управління якістю освітньої діяльності університету за вимогами національних та міжнародних стандартів серії ISO.

Основними задачами Центру  управління якістю є:

 • Організація розробки та впровадження системи управління якістю (СУЯ) за вимогами стандарту ISO 9001:2008.
 • Організація навчання персоналу університету вимогам стандарту ISO 9001:2008 щодо розробки та функціонування СУЯ.
 • Контроль функціонування СУЯ.
 • Підготовка внутрішніх аудиторів.
 • Організація та проведення внутрішніх аудитів щодо аналізу участі підрозділів в процесах СУЯ, виявлення невідповідностей, розробка коригувальних дій та надання звітів про результати аудитів керівництву університету.
 • Організація зовнішніх сертифікаційних та наглядових аудитів.
 • Організація проходження сертифікації СУЯ в національних та міжнародних органах сертифікації.
 • Участь в національних та міжнародних проектах та конкурсах щодо оцінки та вдосконалення моделі системи управління якістю університету.

Під час впровадження СУЯ викладачами та співробітниками університету було усвідомлено свої можливості та можливості організації на шляху постійного розвитку та вдосконалення. Завдяки цьому процеси, що відбуваються в університеті, набули певної прозорості та визначеності, суттєво покращились їх якість та ефективність. Отже, функціонуюча в університеті система управління якістю є одним з чинників, який дозволяє йому відповідати на виклики сьогодення.

Досягнення у сфері якості

 • За результатами зовнішнього ресертифікаційного аудиту, який відбувся з 31 травня по 2 червня 2017 року, Університет отримав строком на три роки (до червня 2020 року) сертифікати відповідності його системи управління якістю вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015: від німецького органу сертифікації ”DQS-UL Group”, від міжнародної мережі сертифікації (сертифікат міжнародного зразка IQNet) та від Національної агенції з акредитації України.
 • 16 – 17 червня 2016 року університет успішно пройшов другий зовнішній наглядовий аудит після ресертифікаційного аудиту, який відбувся у червні 2014 р.
 • У червні 2015 року університет успішно пройшов зовнішній наглядовий аудит стосовно відповідності його системи управління якістю вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008. Аудит проводили експерти міжнародного органу сертифікації «ПРИРОСТ» -- член DQS-UL Group». Це був перший наглядовий аудит після ресертифікаційного аудиту, що відбувся у черні 2014 року.
 • У червні 2014 року університет успішно пройшов зовнішній ресертифікаційний аудит системи управління якістю на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008. Це дозволило пролонгувати термін дії сертифікатів якості від Національної агенції з акредитації України, німецького органу сертифікації DQS та сертифікату міжнародного зразка IQNet ще на 3 роки — до 7 червня 2017 року.
 • Участь в Всеукраїнському конкурсі якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України» 2014 року. За результатами регіонального етапу Конкурсу Університет визнано Переможцем в категорії «Послуги з надання бізнес-освіти». Всеукраїнський конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України» – єдиний державний конкурс з якості продукції, який проводиться під патронатом Президента України за організації Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
 • Університет став Переможцем 18-го Українського національного конкурсу якості у 2013р. Після успішної минулорічної участі в 17-му Українському національному конкурсі з якості (далі – Конкурс) та досягнення рівня Лауреата, Університет вирішив не зупинятися на досягнутому та спрямувати зусилля щодо отримання найвищого ступня визнання якості управління в Україні. І це йому вдалося! За результатами візиту експертної комісії Конкурсу, яка відбувалася в жовтні 2013 року, та аналізу представлених матеріалів стосовно функціонування та ефективності діючої системи менеджменту якості, Центральна конкурсна комісія винесла рішення про визнання університету як Переможця 18-го Українського національного конкурсу якості. Ініціаторами Конкурсу виступають Українська асоціація якості та Український союз промисловців і підприємців.
 • Отримання сертифікату «Визнана досконалість» за схемою EFQM* – 5 зірок (2013 р.). Ця система сертифікації була створена EFQM для організацій, які прагнуть до підвищення досконалості, хочуть мати інструмент для відстеження прогресу на цьому шляху, святкувати успіхи та отримувати імпульси до подальшого руху. В залежності від досягнутого рівня вони отримують сертифікат EFQM «Визнана досконалість» на рівні 3, 4 або 5 зірочок. Наш університет отримав сертифікат найвищого 5-зіркового рівня!

* EFQM (European foundation for quality business) – Європейський фонд управління якістю – це незалежний фонд, заснований у 1989 році на базі членства передових європейських організацій, та спрямований на підвищення ефективності бізнесу в Європі. Основною задачею фонду є впровадження новітніх підходів в управління підприємствами, створення стимулів до вивчення його основ та можливостей визнавати успіхи в цій області. Головний офіс фонду знаходиться в Брюсселі, Бельгія.

 • Участь в Ювілейному 10-му Всеукраїнському конкурсі якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України» 2013 року. За результатами як регіонального так і загальнодержавного етапів Конкурсу Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля визнано Переможцем в категорії «Надання освітніх послуг».
 • Університет став Фіналістом 8-го Міжнародного турніру з якості країн Центральної та Східної Європи у 2012р. У 2012 році Університет прийняв участь у 8-му Міжнародному турнірі з якості країн Центральної та Східної Європи. В Університеті працювала група з 4-х експертів, два з яких були європейського рівня, яка перевіряла принципи управління університетом на відповідність моделі досконалості EFQM. Експерти зустрілися з вищим керівництвом, відвідали структурні підрозділи та кафедри, спілкувалися із співробітниками та студентами Університету. За результатами його обстеження було визнано Фіналістом зазначеного Турніру. Нагородження фіналістів відбулося 6-го грудня 2012р. в Академії Наук Молдавії на 119-му Засіданні Генеральної Асамблеї EOQ (European Organization for Quality) в рамках Міжнародної наукової конференції «Якісний менеджмент і якісна продукція через якісну освіту».
 • Університет став Лауреатом 17-го Українського національного конкурсу якості у 2012р. Університет вперше брав участь в Українському національному конкурсі якості, ініціаторами якого виступають Українська асоціація якості та Український союз промисловців і підприємців. Конкурс проводився за підтримки Кабінету міністрів України та Європейської організації якості в межах Всеукраїнського ділового марафону «Сходження до вершин європейської досконалості на засадах Моделі досконалості EFQM». За результатами Конкурсу Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля став Лауреатом та отримав Диплом як Кращий в категорії «Лідерство через бачення, натхнення, чесність». Урочисте нагородження фіналістів відбулося 13 листопада 2012 року в Торгово-промисловій палаті під час проведення Європейського тижня якості в Україні в межах міжнародного проекту «Сталий розвиток: Економіка-Екологія-Досконалість та якість».
 • Травень 2011 р. – проходження сертифікаційних аудитів та отримання сертифікатів відповідності системи управління якістю вимогам стандарту ISO 9001:2008. У травні 2011р. Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля вперше успішно пройшов другий етап зовнішнього аудиту системи управління якістю на відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2008, за результатами якого він отримав український сертифікат відповідності системи управління якістю Органу сертифікації «ПРИРОСТ»- члену DQS-UL Group». У серпні цього ж року Університет отримав два міжнародні сертифікати. Перший – основний сертифікат - виданий німецьким сертифікаційним органом “DQS-UL Group” — одним з світових лідерів серед сертифікаційних органів світу. Пройшовши сертифікацію в німецькому органі, Університет також отримав можливість в додаток до основного сертифікату одержати сертифікат єдиного міжнародного зразка IQNet (IQNet — це Міжнародна Мережа Сертифікації — недержавна, некомерційна організація, створена у відповідності до законодавства Швейцарії зі штаб-квартирою в м.Берн, яка об’єднує 37 провідних органів з сертифікації у 34 країнах світу). Міжнародний сертифікат IQNet дозволяє Університету, у разі необхідності, без додаткових аудитів оформити сертифікат будь-якого з членів цієї організації, що, в певному сенсі, є ще одним підтвердженням міжнародного визнання нашого ВНЗ. Рішення незалежних експертів ґрунтувалося на підставі аналізу документації системи управління якістю; спостережень за основними процессами життєвого циклу Університету; спілкування з керівництвом, науковцями та викладачами університету, робітниками структурних підрозділів, студентами. Зокрема, незалежні експерти відзначили в університеті імені Альфреда Нобеля:
 • чітке розуміння політики та цілей Університету його співробітниками;
 • особливий корпоративний дух Університету, що об’єднує викладачів та студентів в реалізації навчальних, науково-дослідних та соціальних проектів;
 • всебічну підтримку керівництвом конструктивних ініціатив кафедр, напрямів, студентських об’єднань;
 • розвинену інфраструктуру; сучасне інформаційно-технічне забезпечення; новітні технології, що застосовуються в навчальному процесі.

Міжнародні сертифікати відповідності системи управління якістю

 

Керівник
Вакарчук Сергій Борисович Доктор фізико-математичних наук, професор
Контактні дані

телефон (056-373-92-97)
внутрішній 554
оф. А309