Наглядова рада з питань оцінювання професійних компетентностей випускників

Наглядова рада є постійно діючим громадським органом, який функціонує на безоплатній основі. Основними принципами його діяльності є: колегіальність, неупередженість, незалежність та прозорість.

Основною метою діяльності Наглядової ради є здійснення громадського контролю за функціонуванням Університету

 Наглядова рада сприяє:

 • вирішенню стратегічних завдань Університету відповідно до Стратегії розвитку - 2030;
 • ефективній взаємодії Університету з усіма зацікавленими сторонами в інтересах розвитку та з метою підвищення якості освіти та освітньої діяльності і конкурентоспроможності Університету;
 • залученню фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Університету з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням.

Основні завдання Наглядової ради:

 • надання допомоги Університету щодо вирішення питань стратегічного розвитку;
 • підтримка діяльності Університету щодо реалізації інноваційних проектів та наукових та освітніх ініціатив;
 • експертиза і аналіз прийнятих управлінських рішень щодо наукової, міжнародної та освітньої діяльності Університету;
 • оцінювання професійних компетентностей здобувачів вищої освіти та випускників Університету;
 • сприяння залученню коштів спонсорів, меценатів та грантодавців на цілі розвитку Університету, а також здійснення нагляду за їх використанням;
 • сприяння працевлаштуванню обдарованих випускників Університету, організації стажувань та практик;
 • встановлення іменних стипендій Наглядової ради;
 • сприяння удосконаленню системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Університету;
 • сприяння інтеграції Університету в міжнародну освітню систему.

До складу Наглядової раді можуть входити представники державної  влади  і  управління, громадських  організацій  та  установ, діячі освіти, науки, представники бізнес-структур, випускники Університету, представники здобувачів вищої освіти

Представляємо членів НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

 1. Галаган Олександр Васильович, голова Дніпропетровської міської організації роботодавців,голова Наглядової  ради
 2. Холод Борис Іванович, президент Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, професор кафедри економіки підприємства та міжнародного бізнесу, доктор економічних наук, професор, заступник голови Наглядової ради;
 3. Радченко Марина Олегівна, начальник центру кар`єри Університету, секретар Наглядової ради;
 4. Жмуренко Віталій Григорович, президент Дніпропетровської торгово-промислової палати;
 5. Біла Ганна Федорівна, заступник директора з навчально-виховної роботи НВК №100, голова Дніпропетровського міського методичного об'єднання вчителів економіки;
 6. Галасюк Валерій Вікторович, генеральний директор ТОВ Аудиторська фірма «Каупервуд»;
 7. Гец Ігор Володимирович, директор Дніпровського представництва "Спільного українсько-канадського підприємства "РосанПак", президент  Дніпропетровської обласної громадської організації «Фонд становлення та розвитку демократії»;
 8. Глібова Тетяна Олексіївна, директор Дніпровської міської Асоціації промисловців та підприємців Дніпра;
 9. Глуха Ганна Яківна, проректор з науково-педагогічної роботи, організації та контролю за навчально-виховним процесом, кандидат економічних наук, доцент;
 10. Горець Ірина Флоріанівна, президент Англійського клубу "СЭМ";
 11. Горська Любов Анатоліївна, голова Клубу Підприємців Дніпропетровщини "КПД";
 12. Горячев Віктор Костянтинович,  член-кореспондент Української екологічної академії наук;
 13. Горячева Наталія Михайлівна, директор Дніпропетровської міської організації роботодавців;
 14. Грищев Федір Іванович, директор "Керуючої компанії "7-Інвест", голова територіального осередка Дніпропетровської області суспільної ради антимонопольного комітету;
 15. Деміденко Ірина Геогіївна, начальник служби ПриватРекрутинг департаменту з управління персоналом ПАТ КБ "ПриватБанк";
 16. Задоя Анатолій Олександрович, радник президента університету з наукової та міжнародної діяльності, завідувач кафедри міжнародної економіки та економічної теорії, доктор економічних наук, професор;
 17. Коробейніков Євген Олегович, керівник департаменту ТОВ «Капітал-Стандарт»;
 18. Крючкова Тетяна Миколаївна, заступник директора ліцею нових інформаційних технологій м. Дніпродзержинська, головний редактор економічного путівника «Компас»;
 19. Кузнецова Вікторія Петрівна, директор Дніпропетровського обласного центру зайнятості;
 20. Першина Наталія Геннадіївна, директор департаменту культури, туризму, національностей та релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації;
 21. Пойда Іван Борисович, генеральний директор компанії «Maxуmiser», голова  Спілки менеджерів України;
 22. Проданець Микита Андрійович, директор фірмиNIK-SON;
 23. Пьявко Олександр Юрійович, керівник комерційного відділаРитейл, ООО Мейола;
 24. Ракша Олександр Віталійович, начальникуправліннязовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації;
 25. Савченко Алла Іванівна, президент Міжнародної аудиторської компанії «ВDО»;
 26. Світлічна Світлана Маратівна, заступник директора департаменту культури, туризму, національностей та релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації, начальник управління туристичного потенціалу та релігій;
 27. Сергєєв Володимир Петрович, заступник директора ЧП ДОЛ "Аврора";
 28. Чернявська Валентина Миколаївна, HR Manager Дніпропетровського регіону АТ «Банк РенессансКапитал»;
 29. Чорна Ніна Адамівна, керівник ЗАТ «Аудиторська фірма «Інсайдер»;
 30. Шумік Ірина Володимирівна, заступник начальника управління науки, вищої та професійно-технічної освіти, начальник відділу науки та вищої освіти департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Із досвіду роботи Громадської ради з оцінювання професійних компетенцій випускників Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля

Засідання Громадської ради у Залі вченої ради Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля 5 грудня 2014

Засідання Громадської ради у Залі вченої ради Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля 22 лютого 2012 року

Засідання Громадської ради у Залі вченої ради ДУЕП 21 жовтня 2010 року

Виїзне засідання Громадської ради в ПАТ КБ «ПриватБанк» 10 червня 2010 року

Виїзне засідання Громадської ради в Дніпропетровській торгово-промисловій палаті 25 березня 2010 року

Наглядова рада з питань оцінювання професійних компетентностей випускників