Групи зі змісту та якості освіти

Фундамент якісних змін в організації освітньої діяльності в Університеті – це побудова системи освіти, яка зорієнтована на тісну співпрацю з бізнесом і базується на компетентністному підході.

В Університеті імені Альфреда Нобеля створено групи зі змісту та якості освіти (наказ «Про затвердження складу груп зі змісту та якості освіти» №24-01-У від 23.02.2016 р.). Групи створено у відповідності до європейських стандартів освіти та стратегічних цілей Університету з метою забезпечення і підвищення якості вищої освіти та освітньої діяльності.

nakazgr jak

Наказ № 153-02-У від 23 грудня 2016 р. "Про внесення змін у наказ № 24-01-У від 23 лютого 2016 р.nakaz153-02

Додаток до Наказу №153-02-У від 23.12.2016 р.

140-2

Наказ № 140/2 від 21 грудня 2018 р. "Про затвердження оновленого складу груп зі змісту та якості освіти"

Основними функціями груп є:

  1. Організація процесу формування переліку загальних і спеціальних компетентностей, які повинні бути сформовані у здобувачів для розробки на їх основі модернізованих навчальних планів.
  2. Безпосередня участь у розробці освітньої програми.
  3. Забезпечення узгодження основних елементів освітньої програми.
  4. Аналіз відповідності робочої програми дисципліни запланованим результатам в рамках освітньої програми.
  5. Аналіз якості проведення занять викладачами.
  6. Аналіз відповідності кваліфікаційних робіт здобувачів стандартам певного освітнього рівня.
  7. Участь у моніторингу освітніх програм та перегляд освітніх програм з метою їх удосконалення.
  8. Формування пропозицій щодо удосконалення системи забезпечення якості освіти на кафедрі.

До складу груп входять представники: професорсько-викладацького складу кафедр Університету, академічної спільноти України, докторантів (аспірантів) та студентів, організацій, установ та підприємств, діяльність яких пов’язана зі специфікою освітньої програми.

Мета, функції, права та обов’язки груп закріплені у Положенні про групи зі змісту та якості освіти ПП-551-044, затвердженому на засіданні Вченої Ради №1 від 12.02.2016 р.

 

polozhlist 

_____

ЗАСІДАННЯ ГРУП З ЯКОСТІ ОСВІТИ

2018-2019 навчальний рік

Протокол № 3 (25 лютого 2019 р.) засідання групи з якості освіти кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Протокол № 1 (5 жовтня 2018 р.) засідання групи з якості освіти кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

Протокол № 1 (17 жовтня 2018 р.) засідання групи з якості освіти кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки

Протокол № 1 (25 жовтня 2018 р.) засідання групи з якості освіти кафедри міжнародного маркетингу

Протокол № 1 (26 жовтня 2018 р.) засідання групи з якості освіти кафедри політології та міжнародних відносин

Протокол № 1 (12 листопада 2018 р.) засідання групи з якості освіти кафедри педагогіки та психології

Протокол № 1 (13 листопада 2018 р.) засідання групи з якості освіти кафедри економіки та моделювання бізнес-процесів

Протокол № 1 (7 вересня 2018) та № 2 (16 листопада 2018 р.) засідання групи з якості освіти кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії

Протокол № 2 (19 листопада 2018 р.) засідання групи з якості освіти кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Протокол № 1 (28 листопада 2018 р.) засідання групи з якості освіти кафедри права

Протокол № 1 (29 листопада 2018 р.) засідання групи з якості освіти кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування

 

2016-2017 та 2017-2018 навчальний рік

 

Групи зі змісту та якості освіти